Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 9001:2009 №UA2.171.09129-15

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМВ-ЕНЕРГО»,
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АСУ ТП

 
 

АСУ ТП під ключ

Розробка

Досвід персоналу НВД АСУ ТП ЕМВ-ЕНЕРГО дозволяє виконувати роботи з розробки на будь-якій, запропонованій Замовником, програмно - апаратній платформі.

При виборі програмно – апаратної платформи АСУ ТП ТЕС, яку ми зі свого боку пропонуємо Замовникам, підприємство «ЕМВ-ЕНЕРГО» виходить з ряду вимог. Детально ці вимоги викладені в документі «Критерії вибору ПТК» в розділі «Інформація».

Апаратура АСУ ТП має бути:
 • Сучасною, високонадійною, опробованою, розподіленою системою управління, що забезпечує технічні вимоги до  побудови АСУ ТП в умовах будови або реконструкції ТЕС;
 • Конкурентною по вартості;
 • Що може бути поставлена і змонтована в необхідні терміни у відповідності до термінів і вимог технічного завдання;
 • Відкритою для освоєння персоналом ТЕС системою, принципи і правила побудови якої дадуть можливість обслуговуючому персоналу ТЕС експлуатувати і розвивати систему;
 • Відкритою для покупки, виробник бути готовим поставити апаратуру для виконання інжинірінга силами персоналу ЕМВ-ЕНЕРГО.
За результатами аналізу ЕМВ-ЕНЕРГО готово пропонувати наступні типи апаратури для реалізації АСУ ТП:
 • Виробництва німецько-російського підприємства TREI GmbH;
 • Виробництва американської компанії GENERAL ELECTRIC;
 • Виробництва американської компанії ROCKWELL AUTOMATION;
 • Виробництва фірми «АВВ».
 • Виробництва українського підприємства «Вестрон».
З перерахованими компаніями налагоджена ділова співпраця.

В реалізованих проектах реконструкції АСУ ТП енергоблоків ТЕС ЕМВ-ЕНЕРГО застосовувало апаратуру TREI GmbH, яка поєднує в собі німецькі технології розробки і виробництва з адаптацією до особливостей проектних рішень, характерних для електростанцій, що запроектовані в 1960…1990 рр.

Фахівці департаменту є одними з найдосвідченіших в Україні з питань розробки, проектування та впровадження АСУ ТП для ТЕС і АЕС.

В обсяг розробки входить:
 • Обстеження стану існуючих АСУ ТП або окремих інформаційних і керуючих систем, складання відповідних висновків, розроблення рекомендацій з їх модернізації і реконструкції.
 • Розробка сучасних повномасштабних АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем теплових енергоблоків та інших виробничих підприємств, цифрових систем керування атомних енергоблоків.

 

Проектування

В обсяг проектування входить:

 • Обстеження стану існуючих АСУ ТП або окремих інформаційних і керуючих систем, складання відповідних висновків, розроблення рекомендацій з їх модернізації і реконструкції.
 • Розробка проектів АСУ ТП теплових енергоблоків та інших виробничих підприємств.
 • Розробка алгоритмів для мікропроцесорних систем керування теплових і атомних енергоблоків та інших виробничих підприємств.
 • Авторський нагляд під час реалізації проекту.
 • Технічна експертиза проектів АСУ ТП і окремих інформаційних та керуючих систем, складання відповідних висновків.

Постачання обладнання

В обсяг постачання входить:

 • Комплектація і постачання устаткування АСУ ТП (шафи ПТК, засоби людино-машинного інтерфейсу, системи віброконтролю і мех.величин, киснеміри, різноманітні прилади хімконтролю води і водяної пари, давачі тиску, перепаду, термоперетворювачі, виконавчі механізми, кабельна продукція і т.п.). Департамент має постійні і тривалі напрацювання з виробниками технічних засобів, необхідних для створення АСУ ТП під «ключ».

Налагодження

В обсяг налагодження входить:

 • Проведення повного комплексу налагоджувальних робіт по системах контролю та керування теплових і атомних енергоблоків, інших виробничих підприємств в т.ч.:
  • аналіз проекту;
  • шеф-монтаж;
  • розробка програм випробувань;
  • виконання пусконалагоджувальних робіт;
  • режимне налагодження;
  • дослідна експлуатація систем;
  • здача систем контролю і керування Замовнику;
 • Проведення метрологічної атестації вимірювальних каналів АСУ ТП.
 • Організація експлуатації АСУ ТП.
 • Сервісне обслуговування АСУ ТП.
 • Розробка документації з експлуатації систем управління та інформації.

Математичні моделі

В обсяг робіт входить:

 • Розробка математичних моделей технологічного устаткування ТЕС, АЕС та інших виробничих підприємств для:
  • досліджень і випробувань АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем;
  • проведення верифікації систем керування різних виробників в замкнутому контурі з моделлю для атомних енергоблоків;
  • комплектування тренажерів.
Презентація

Тренажери

В обсяг робіт входить:

 • Розробка, комплектування, введення в експлуатацію та сервісне обслуговування тренажерів для організації процесу підготовки, перепідготовки, підтримання і підвищення кваліфікації персоналу ТЕС, АЕС та інших виробничих підприємств.
Комп'ютерний тренажер 200МВт МГРЕС
Комп'ютерний тренажер 300МВт ЛадижТЕС

ЕЧСР

В обсяг робіт входить:

 • Розробка, проектування та впровадження електронної частини системи регулювання (ЕЧСР) турбін теплових і атомних енергоблоків відповідно до вимог ENTSO-E (UCTE).
Досвід робіт з ЕЧСР
Новини
1. Впроваджено АСР загального повітря з оснащенням гідромуфтою дуттьового вентилятора на енергоблоці № 2 Харківської ТЕЦ-5
2. Завершено розширення системи моніторингу на енергоблоках №№ 11, 12 Бурштинської ТЕС
3. Заміна кабельних зв’язків до арматури енергоблоків №№ 1-4 Запорізькох ТЕС
1 Впровадження системи управління енергоблоку № 2 Запорізької ТЕС
2 Поставка обладнання для систем моніторингу енергоблоків № 11 та 12 Бурштинської ТЕС
3 Сервісне обслуговування ПТК СКК блоків № 9 Бурштинської ТЕС та Придніпровської ТЕС
1 Розроблено проект САР турбіни блоку № 7 Бурштинської ТЕС
2 Проведено сервісне обслуговування ПТК СКК блоку № 9 Придніпровської ТЕС
3 Поставка обладнання для САРЧП блоків № 2 та №4 Запорізької ТЕС