Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 9001:2009 №UA2.171.09129-15

Структура підприємства

 
ТОВ «ЕМВ-ЕНЕРГО»
 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АСУ ТП
Відділ систем управління ВСУ
Основними завданнями відділу є:
 • Розробка, проектування, комплектування, налагодження, випробування, впровадження, організація експлуатації, сервісне обслуговування сучасних АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем на енергетичному обладнанні ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Розробка, комплектування, введення в експлуатацію та сервісне обслуговування тренажерів для організації процесу підготовки, перепідготовки, підтримання і підвищення кваліфікації персоналу ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Розробка математичних моделей технологічного устаткування ТЕС, АЕС та інших підприємств для досліджень і випробувань АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем, а також для комплектування тренажерів.
Відділ проектування ВП
Основними завданнями відділу є:
 • Проектування сучасних АСУ ТП або окремих інформаційних і керуючих систем на енергетичному обладнанні ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Авторський нагляд під час впровадження АСУ ТП.
 • Обстеження стану існуючих АСУ ТП або окремих інформаційних і керуючих систем, складання відповідних висновків, розроблення рекомендацій з їх модернізації і реконструкції.
 • Експертиза технічних і робочих проектів АСУ ТП і окремих інформаційних та керуючих систем, складання відповідних висновків.
Відділ програмно-технічних засобів ВПТЗ
Основними завданнями відділу є:
 • Розробка, проектування, комплектування і крупноагрегатне збирання ПТК, налагодження, випробування, впровадження, організація експлуатації, сервісне обслуговування ПТК сучасних АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем на енергетичному обладнанні ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Обстеження стану існуючих АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем в частині ПТК, формування відповідних висновків, розробка рекомендацій з їх модернізації та реконструкції.
 • Виконання окремих видів робіт з розробки програмного забезпечення, комплектування технічними засобами. Налагодження і  впровадження програмного забезпечення АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем.
Група метрології і керування якістю ГМКЯ
Основними завданнями групи є:
 • Проведення калібрування вимірювальних каналів та електричних трактів вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем управління технологічними процесами для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.
 • Здійснення аналізу і метрологічної експертизи технічної документації з оформленням експертних висновків.
 • Проведення обстеження та аналізу стану вимірювань параметрів технологічних процесів і розроблення рекомендацій щодо підвищення надійності і достовірності вимірювань та удосконалення метрологічного забезпечення. Підготовка вихідних даних для створення нових АСУ ТП.
 • Налагодження систем вимірювання впроваджуваних АСУ ТП.
 • Організація ефективного функціонування системи управління якістю (СУЯ) департаменту на кожному етапі його діяльності та на усіх стадіях виробничих процесів, які реалізуються підрозділами.
 • Здійснення оперативного та методичного керівництва роботами щодо управління якістю,  включаючи розроблення заходів з поліпшення СУЯ.
 • Планування, організація та участь у проведенні аудитів якості, розробка звітів за результатами аудитів.
Планово-економічний відділ ПЕВ
Основними завданнями відділу є:
 • Організація планування та комплексний економічний аналіз діяльності підприємства для виявлення можливості збільшення обсягу реалізації, зниження собівартості продукції, вартості робіт (послуг).
 • Виконання робіт з розробки кошторисно-договірної документації.
 • Виконання робіт з розробки проектно - кошторисної документації.
 • Матеріально-технічне забезпечення робіт за контрактами.
 • Ведення обліку виконуваних робіт, реалізації і затрат, розрахунків з підзвітними особами та з контрагентними підприємствами.
 • Проведення аналізу та вибір оптимальних постачальників продукції для департаменту.
 • Організація постачання продукції замовникам.
 • Митне оформлення продукції.
Новини
Запорізька АЕС, блок 1. Проведені комплексні випробування на потужності 81% Nном на початку паливної компанії РУ щодо можливості участі блоків в НПРЧ в ОЕС України
Харківська ТЕЦ-5. Блок 2. Виконані ПНР СКК.
Молдавська ДРЕС. Розпочато роботи з проектування модернізації СКК енергоблоків N11, 12.
Харківська ТЕЦ5. Виконано поставку шаф ДУ СКК бл.2.
ЛМКП Львівтеплоенерго,ТЕЦ-1. Розроблено проект автоматизації парового котла №8.
ДТЕК Бурштинська ТЕС, блок№7. Проведено сервісне обслуговування СКК.