Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 9001:2009 №UA2.171.09129-15

Структура підприємства

 
ТОВ «ЕМВ-ЕНЕРГО»
 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АСУ ТП
Відділ систем управління ВСУ
Основними завданнями відділу є:
 • Розробка, проектування, комплектування, налагодження, випробування, впровадження, організація експлуатації, сервісне обслуговування сучасних АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем на енергетичному обладнанні ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Розробка, комплектування, введення в експлуатацію та сервісне обслуговування тренажерів для організації процесу підготовки, перепідготовки, підтримання і підвищення кваліфікації персоналу ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Розробка математичних моделей технологічного устаткування ТЕС, АЕС та інших підприємств для досліджень і випробувань АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем, а також для комплектування тренажерів.
Відділ проектування ВП
Основними завданнями відділу є:
 • Проектування сучасних АСУ ТП або окремих інформаційних і керуючих систем на енергетичному обладнанні ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Авторський нагляд під час впровадження АСУ ТП.
 • Обстеження стану існуючих АСУ ТП або окремих інформаційних і керуючих систем, складання відповідних висновків, розроблення рекомендацій з їх модернізації і реконструкції.
 • Експертиза технічних і робочих проектів АСУ ТП і окремих інформаційних та керуючих систем, складання відповідних висновків.
Відділ програмно-технічних засобів ВПТЗ
Основними завданнями відділу є:
 • Розробка, проектування, комплектування і крупноагрегатне збирання ПТК, налагодження, випробування, впровадження, організація експлуатації, сервісне обслуговування ПТК сучасних АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем на енергетичному обладнанні ТЕС, АЕС та інших підприємств.
 • Обстеження стану існуючих АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем в частині ПТК, формування відповідних висновків, розробка рекомендацій з їх модернізації та реконструкції.
 • Виконання окремих видів робіт з розробки програмного забезпечення, комплектування технічними засобами. Налагодження і  впровадження програмного забезпечення АСУ ТП та окремих інформаційних і керуючих систем.
Група метрології і керування якістю ГМКЯ
Основними завданнями групи є:
 • Проведення перевірки та контролю метрологічних характеристик вимірювальних каналів та електричних трактів вимірювальних каналів вимірювальних інформаційних систем (ВІС) та автоматизованих систем управління технологічними процесами для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.
 • Здійснення аналізу і метрологічної експертизи технічної документації з оформленням експертних висновків.
 • Проведення обстеження та аналізу стану вимірювань параметрів технологічних процесів і розроблення рекомендацій щодо підвищення надійності і достовірності вимірювань та удосконалення метрологічного забезпечення. Підготовка вихідних даних для створення нових АСУ ТП.
 • Налагодження систем вимірювання впроваджуваних АСУ ТП.
 • Організація ефективного функціонування системи управління якістю (СУЯ) департаменту на кожному етапі його діяльності та на усіх стадіях виробничих процесів, які реалізуються підрозділами.
 • Здійснення оперативного та методичного керівництва роботами щодо управління якістю,  включаючи розроблення заходів з поліпшення СУЯ.
 • Планування, організація та участь у проведенні аудитів якості, розробка звітів за результатами аудитів.
Планово-економічний відділ ПЕВ
Основними завданнями відділу є:
 • Організація планування та комплексний економічний аналіз діяльності підприємства для виявлення можливості збільшення обсягу реалізації, зниження собівартості продукції, вартості робіт (послуг).
 • Виконання робіт з розробки кошторисно-договірної документації.
 • Виконання робіт з розробки проектно - кошторисної документації.
 • Матеріально-технічне забезпечення робіт за контрактами.
 • Ведення обліку виконуваних робіт, реалізації і затрат, розрахунків з підзвітними особами та з контрагентними підприємствами.
 • Проведення аналізу та вибір оптимальних постачальників продукції для департаменту.
 • Організація постачання продукції замовникам.
 • Митне оформлення продукції.
Новини
1 Проведено модернізацію ПТК автоматичного регулювання енергоблоків ст. №№1,2,3 Харківської ТЕЦ-5 в частині передачі нових параметрів згідно вимог Правил енергоринку
2 Розпочато проектні роботи з технічного переоснащення САР турбін та САРЧП на Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
1. Змонтовано польове обладнання системи СМЕ семи енергоблоків Бурштинської ТЕС
2. Розроблено та завантажено в контролери ФПЗ НР АСУ ТП для бл.№11 Молдавської ДРЕС
3. Завершено ПНР польового обладнання ПСУ АСУ ТП бл.№11 Молдавської ДРЕС
Участь в сертифікаційних випробуваннях САРПЧ бл.№№1,2,3 Харківської ТЕЦ-5
Здано проекти по центральному регулятору живлення бл.№3 та розширенню моніторингу енергоблоків Бурштинської ТЕС